Kvalitet och miljö

Sabo

Kvalitetsarbete är en del av vår dagliga verksamhet och innefattas av såväl ett kvalitetssystem som ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Kvalitet

Vi gör allt med kvalitet. Det är så vi har blivit bäst på marknaden. Vi har ett processorienterat verksamhetssystem som stöd i det dagliga arbetet. vårt kvalitets- och miljöarbete ingår som en integrerad del i vår verksamhetssystem och är utformat så att kraven i ISO 9001, ISO 14001, sytematiskt arbetsmiljöarbete samt Nordcerts krav på produktcertifiering är uppfyllda.

På Lättklinkerbetong har vi valt att certifiera mot produkt, vilket innebär högre certifieringskrav där både tekniska och administrativa kravregler omfattas.

Prestandadeklaration och CE-certifikat

Från och med 1/7 2013 måste CE-märkta produkter ha prestandadeklaration för att få säljas inom EU. I prestandadeklarationen anges vad produkten är avsedd att användas till och vilken prestanda den har när det gäller väsentliga produktegenskaper. Lättkllinkerbetong följer dessa krav på våra samtliga CE-märkta produkter.

Prestandadeklarationer

CE-certifikat

Provning och kontroll

Alla delar av vår tillverkning kontrolleras noga genom vårt kvalitetsäkringsprogram. Ett väggelement kontrolleras på hela 16 punkter. Elementen tillverkas i vår fabrik efter dina önskemål och monteras av vår egen personal så att vi och du har full kontroll över hela byggprocessen.
Utöver vår interna kontroll, kontrolleras vi också av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Miljö

Vi bedriver ett aktivt arbete att minimera miljöbelastningen i vår verksamhet. Miljömålen formas gemensamt av ledning och arbetstagare och inbegriper både direkta insatser och mer långsiktiga mål och krav.

Arbetsmiljö

Vi jobbar kontinuerligt med att se över vår arbetsmiljö. Det är en naturlig del av den dagliga verksamheten. Samtidigt jobbar vi med att höja alla medarebetares kompetens och säkerhetsmedvetenhet för att ytterligare bidra till en förbättrad arbetssituation. 

Transport

Transporter är en viktig del i vår verksamhet. Det är även en del som är under ständigt utveckling för att kunna anpassas för miljön. Vi har lastbilar som uppfyller miljökraven för att transportera inom samtliga miljözoner i Norden. Många av våra produkter fraktas av en kombination med tåg och lastbil, vilket innebär effektiva och miljövänliga leveranser.

Läs mer om våra transporter:

30 000 mil från ystad till Umeå

Vi rullar miljövänligt

Effektiva byggtransporter - Trailer magazine 5-2015

Dela på:

 
EPiTrace logger