Snabbt byggande - en entreprenörs dröm

Ucklum fabriken

Det kostar pengar att bygga. Varje dag är dyrbar. Att gjuta och mura på plats tar lång tid. Lättklinkerbetong är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement. Med våra produkter vill vi förenkla för dig som kund genom att erbjuda ett helhetskoncept med väggar och grunder.

Rätt tid och rätt plats

Vi levererar "just in time" för att du ska få en effektiv arbetsgång. Kompletteringar och installationer kan påbörjas i rätt tid, utan väntetider. Du får ett smidigt arbetsflöde som skapar harmoni och effektivitet i projektet. Du kan planera ditt arbete efter tidsplanen.

Vi tror på långsiktiga samarbeten och är en stabil och trygg partner som leder dig från första rådgivningen och tillverkning till montage på byggplatsen. När du väljer att bygga i betong får du dessutom ett miljövänligt material som är beständigt, fukttåligt, ljud- och värmeisolerande, brandsäkert och hälsosamt.

Historik

Lättklinkerbetong grundades 1937 som en cementfabrik i Magra några mil öster om Sollebrunn. Här tillverkades till en början betonghålsten, men ganska snart även betongrör och brunnar. Företaget ombildades senare till Magra Betongvaru AB.

30 år senare, 1967, bildades Lättklinkerbetong AB i Ucklum utanför Stenungsund. Här började man tillverka en för marknaden ny produkt som bestod av prefabricerade väggelement av lättklinkerbetong. Elementen var främst avsedda för källarväggar i småhus.

I mitten på 80-talet fusionerades de båda bolagen. Genom åren har produktfloran breddats. Det handlar om värmeisolerande och bärande fasadelement, men även om patenterade element avsedda att putsas utvändigt för en helt fogfri fasad. Förutom väggar ingår flera olika bjälklag och grunder i sortimentet. Läs vidare under Produkter.

Sedan 2008 ingår Lättklinkerbetong AB som ett dotterbolag i Peab-koncernen.

Dela på:

 
Dokument


Uppförandekod >>

EPiTrace logger