Lättklinkerbetong får utmärkt resultat efter Nordcertbesök

Under våren utförde Nordcert ett av sina regelbundna besök i vår fabrik i Ucklum. Nordcert besöker oss två gånger per år för kontroll och besiktning av vår produktionsanläggning. Nordcert utfärdar och disponerar över certifieringsmärkena BBC, SBS och CE-märkning. Produktcertifieringarna mot dessa märken bestyrker att produkternas egenskaper är i överensstämmelse med angivna standarder och byggregelverkens krav. På Lättklinkerbetong har vi valt att certifiera mot produkt, vilket innebär ett certifieringskrav där både tekniska och administrativa kravregler omfattas.

Vårens besök gav mycket goda resultat för vår verksamhet som återigen fick godkänt. Särskilt intresserade var Nordcerts representanter av vår innovation för kombinerad laser- och vinkelhakekalibrering, en utrustning för mätning av dimensioner. Krister Olausson, platschef i Ucklum, som var med under besöket berättar att en särskild mätstations skapats för just denna utrustning. ”Metoden går ut på att lasermätarna mäter upp ett givet avstånd mellan uppstickande vinklar och därigenom kan vi kalibrera eller kontrollera lasermätaren. Med samma uppstickande vinklar kan vi även kalibrera våra vinkelhakar. Två typer av kalibrering uppfylls med samma mätinstrument.”

Läs mer om våra certifieringar här>>

Nordcetbesök
Krister Olausson, platschef i Ucklum, visar hur laser- och vinkelhakekalibrering fungerar.

Dela på:
EPiTrace logger