Brf Kanoten, Karlstad

  • Kanoten karlstad
  • Kanoten karlstad

Till Brf Kanoten i Karlstad levererar Lättklinkerbetong ytterväggar av typen LK Putsvägg.

Projektet Kanoten ligger i centrala delarna av Karlstad och består av ett fletal olika etapper. Vi har levererat till etapp ett och två som beräknas stå klara i början respektive slutet av 2018.

De olika etapperna byggs samman till en stor huskropp på totalt 8 våningar med cirka 60-talet lägenheter per etapp.

Från Lättklinkerbetong levererars ca 6600 kvm LK Putsvägg till de första etapperna. Systerbolaget Skandinaviska Byggelement levererar innerväggar i form av skalvägg, plattbärlag samt balkonger.

Dela på:

 

FAKTA

Omfattning:

Yttervägg

Byggtid: Februari 2017 - Juni 2018
Kund: Peab AB, Karlstad

 

Produkter

 

LK Putsvägg >>

Väggelement >>

 

Produktblad

 

Väggar för alla typer
av flerbostadshus >>

LK Putsvägg >>

EPiTrace logger