Väggar

  • Bakmursvägg
  • Produktbild
  • Energivagg
  • Källarvägg_Sutteräng

LK-väggar kan Du använda för alla typer av byggnader såsom villor, flerbostadshus, skolor, kontor, ladugårdar, industrier mm.

 

Ytterväggar

LK-väggar finns som källarväggar, sluttningsväggar, putsväggar, fasadväggar och bakmursväggar. Utvändigt efterbehandlas dessa väggtyper på olika sätt. Invändigt är samtliga ytterväggar färdiga för målningsbehandling. 
Läs mer >>

Innerväggar

Våra LK-innerväggar finns som bärande väggar, icke bärande skiljeväggar, ljudisolerande väggar, trapphus- och hisschaktväggar samt även som våtrumsvägg. Samtliga LK-innerväggar är klara för målningsbehandlig.
Läs mer >>

LK-väggarna är färdiga att monteras. När de prefabricerade väggarna levereras till byggplatsen finns redan ventiler och elddosor med tomrör ingjutna i väggarna. Till flervåningshus finns även möjlighet att få fönster monterade i väggelementen. Vi anpassar elementen helt efter dina ritningar och levererar dem "just in time" för att du ska få en effektiv och kort byggtid. Väggarna lyfts på plats med kran. Montaget utförs av oss med egen personal.

 

Transporter

Väggelementen lastas på fabriken stående på specialgjorda lastflak. Detta innebär att allt emballage återanvänds gång på gång. Av miljöskäl transporterar vi i största utsträckning på järnväg.

Dela på:
EPiTrace logger