Vårt affärskoncept

 

Affärsidé

Med kunden i fokus, leverera och montera kundanpassade helhetslösningar av prefabricerade betongelement.

Policy

Lättklinkerbetong AB erbjuder byggmarknaden heltäckande produktlösningar i materialet lättklinkerbetong.

Våra grunder, väggar och element har unika produktegenskaper och andra viktiga konkurrensfördelar. Vår verksamhet bygger på ett helhetsansvar, från kundanpassade produkter till färdig montering. Allt till ett fast pris och utlovade leveranstider. 

Vision

Lättklinkerbetong ska på ett jordnära och lönsamt sätt ge kunden den hållbart bästa lösningen.

Dela på:

 
EPiTrace logger